– Megérkeztek, az „ART fecskék” Szegedre

 

 

 

VÁROSMETAMORFÓZIS

A Szegedi Távfűtő Kft. elkötelezett a természeti környezet védelmében, és ahogy
azt az utóbbi évek sorozatos technológiai és alternatív energetikai fejlesztései is
mutatják, igyekszik károsanyag kibocsátását csökkenteni. A fűtés

távhőtechnológiájának zöldítésére geotermikus és fotovoltaikus zöldenergia-
forrásokat von be: az erőfeszítéseknek köszönhetően Európa egyik legnagyobb

alternatív energia-ellátású távhőrendszere épül Szegeden.
A SZETÁV Kft. azonban nemcsak a természeti környezet megóvását tekinti
feladatának – azt valljuk, hogy az ipari üzemi környezetnek az épített és a
társadalmi környezetünkre tett hatását is javítani kell. Néhány hete a SZETÁV Kft.
Vág utcai irodaházának komor épülettömbjén megnyílt „DZSUNGEL A
BETONDZSUNGELBEN” című szabadtéri galéria, most pedig új környezetvédelmi
street art (utcai művészeti) projektet indítunk egy szegedi, környezetvédelmi
célú civil szerveződés, a Mondolo Egyesület tagjaival szoros
együttműködésben,

„VÁROSMETAMORFÓZIS”    címmel.
A Mondolo Egyesület és a SZETÁV Kft. közös hitvallása, hogy a természeti
környezet és a városi környezet nem feltétlenül egymást kioltó fogalmak, azok
harmonikus együttélése a valódi elérendő és elérhető cél.
A VÁ R O S M E TA M O R F ÓZ I S p ro j e k t a t á v hős z o l g á l t at ó j e l e n l e g i
infrastruktúrájának, komor ipari épületeinek megújításával, kortárs művészeti
alkotásokká alakításával, esztétikusabbá tételével is azt kívánja sugallni, hogy a
természeti környezet védelme mellett az épített és társadalmi környezetünk
megóvása, javítása is kiemelt fontosságot élvez.
A projekt a SZETÁV Kft. kezelésében álló, Szeged lakóövezeteiben elszórva
megtalálható lehangoló, szürke, ósdi és esztétikátlan ipari épületek informatív,
figyelemfelkeltő, művészi alkotásokká történő átalakítását célozza, a lakótelepen

élő lakosság közérzetét javítva és elősegítve a transzgenerációs kapcsolatokat is,
hiszen a művészeti alkotások mind az idősebb, mind a fiatalabb korcsoportok
számára közérthető, mindenkit érintő, lokálisan és globális is fontos témákra és
problémákra reflektálnak. A Felsőváros II. fűtőmű esetében éppen a fecskék
számának drasztikus fogyására.

Fecskefészek fűtőmű
A VÁROSMETAMORFÓZIS program megvalósításának első lépése a SZETÁV Kft.
Felsőváros II. fűtőmű egy madárbarát, webes oktatási felülettel bíró művészeti
alkotássá történő alakítása. A természetvédelmi célú street art projekt szellemi
atyja és szakmai lebonyolítója Ézsiás Tamás okleveles földtudományi kutató, a
Mondolo Egyesület munkatársa. A street art festmény életre hívásáért pedig két
szegedi művész, Marton Ákos és Vinkó Leó felel.
A festmény nem öncélúan gyönyörködtet: a magyarországi fecskeállomány
aggasztó mértékű csökkenésére hívja fel a figyelmet. A fűtőmű két oldalán a
városi környezethez tökéletesen alkalmazkodott két hazai fecskefaj realisztikus,
művészi igényű ábrázolása látható.
A Molnár utca és Fecske utca által képzett oldal felől – az utcanevekhez hangolva –
szárnyaló molnár fecske (Delichon urbicum), míg a Tápai utcai oldalon a füsti
fecske (Hirundo rustica) csapatai díszítik a fűtőművet.
A festményhez a szürreális vásznát maga a fűtőmű több, mint 800m2-es fém és
ipari üveg falazata biztosítja.
Marton Ákos és Vinkó Leó művészi koncepciója szerint a szárnyaló fecskéknek
csupán harmada kerül színes, realisztikus módon a „vászonra”, a fecskék nagyobb
részben csak árnyékként, megfestetlenül, sziluettjüket mutatva kerülnek
ábrázolásra: mintegy hiányukkal tűnnek fel. De nemcsak a fűtőműről hiányoznak a
fecskék, hanem mindennapjainkból és a természeti környezetből is eltűntek 20 év
alatt. Hathatós beavatkozás nélkül egyes előrejelzések szerint a 2020-as évek
végére teljes mértékben hiányozni fognak a magyarországi ökoszisztémából.

Gyertek vissza, fecskéink!
A panelházas, fűtőműves, ipari jellegű városrész „metamorfózisa” nemcsak
esztétikus és egyben elgondolkodtató képi világával varázsolja szebbé a
lakóteret, a „Fecskefészek fűtőmű” gyakorlati és közvetlen madárvédelmi célt is
szolgál: a városba érkező fecskék életterének és költési eredményességének
javítását.
A MME Szalakóta Látogatóközpont vezetőjének, Bálint Dénesnek a szakmai
irányításával egy 20 méter hosszú mesterséges molnár fecske telep kialakításába
kezdtek a projekt résztvevői. A festmény Tápai utcai oldalán, 10 méter magasan,
fecskepelenkával és műfészkekkel ellátott eresz kerül elhelyezésre, remélve, hogy
a Szegedre visszaérkező fecskék költőhelyül választják azt.
A Madártani Egyesület 20 darab műfészkén kívül a Mondolo Egyesület tagjai és
a bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde munkatársai és gyerkőcei által
készített műfészkek is kihelyezésre kerülnek. Fontos tudni azt is, hogy a fecskék
visszacsábításához nem elégségesek a mesterséges fészkek, az is szükséges,
hogy a fecskék száraz időszakban is találjanak sárgyűjtőhelyet, amiből fészket
tapaszthatnak. Így a fal előtti téren, a fűtőmű mellett elkerített sárlelőhely is
kialakításra kerül.
A kihelyezett információs táblákon rövid fajleírások olvashatók, melyek segítenek
a madarak életmódjának, egyúttal veszélyeztetettségének megértésében.
A festmények QR kódokkal is ellátottak, melyek egy természettudományos oktató
felületre terelik át az érdeklődőket, ahol bővebb fajismertető cikkeken,
környezetvédelmi riportokon és videókon keresztül, interaktív módon
szerezhetnek információkat az érdeklődők.
Egyúttal a SZETÁV városszerte fellelhető fűtőműveit környező fás-bokros
területeken további 32 odú is elhelyezésre kerül, költési helyet biztosítva egyéb
városi madárfajoknak (vörösbegy, fülesbagoly, rozsdafarkú stb.) is.
A természet persze nem megerőszakolható, a fecskéken múlik, hogy
visszaköltöznek-e: a SZETÁV Kft., a Mondolo Egyesület és minden résztvevő
megpróbál megtenni mindent, hogy a madarak elég attraktívnak találják
fészekrakáshoz a fűtőművet.

Fotó/SZAMY:Szokodi L.

Hírlevél

Powered by Live Score & Live Score App
Powered by Live Score & Live Score App