A húsvéti ünnepekre való tekintettel a kormány csütörtöki rendeletében, úgy döntött, a helyi önkormányzatok polgármesterei dönthetnek saját jogkörrel, 2020. április 10. napjától 2020. április 13. napjáig terjedő időszakra vonatkozó kijárási korlátozást szigorító intézkedésekről.

Szegeden Botka László, polgármester intézkedései, és rendelete:

 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 16/2020.(IV.10.) rendelete a 2020. április 10. napjától 2020. április 13. napjáig terjedő időszakra vonatkozó kijárási korlátozást szigorító intézkedésekről

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, továbbá a 95/2020. (IV.9.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján eljárva a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
(1)
 E rendelet célja, hogy a 2020. április 10. és 13. napja közötti húsvéti ünnepi időszakban a lakosság kijárását korlátozza, a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatti megbetegedések terjedésének megelőzése céljából, a koronavírus továbbterjedésének megakadályozása érdekében, és a kötelező érvényű közösségi együttélés magatartási szabályainak megállapításával elősegítse a lakosság egészségének megőrzését.
(2) A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására – a 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: a Korm. rendelet) foglaltakhoz képest szigorított –, az e Rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
(3) A (2) bekezdés szerinti alapos indok:
a.) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységek,
b.) egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybe vétele,
c.) egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen, legfeljebb napi 1 órában,
d.) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
e.) az élelmiszert árusító üzletben történő vásárlás,
f.) a gyógyszertárban, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
g.) a nemzeti dohányboltban történő vásárlás 15.00 óráig,
h.) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
i.) legszükségesebb esetben a postai szolgáltatás igénybevétele,
j.) az állatok ellátása, a házi állat közterületi sétáltatása legfeljebb napi 1 órában, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
k.) szülői jogok gyakorlása,
l.) segítségnyújtás a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy részére,
m.) a hitéleti tevékenység gyakorlása legfeljebb napi egy alkalommal,
n.) azon vendéglátó üzletek felkeresése, amelyek alkalmasak az üzlethelyiségen kívüli élelmiszer/étel kiadására, illetve kiszállítására.
(4) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén az 1 § (3) bekezdésében foglalt üzletek kivételével a kereskedelmi, szolgáltató és egyéb tevékenységet folytató üzletekben/egységekben/helyi piacokon 2020. április 13. 24.00 óráig tartózkodni – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos.

2. §
E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a Korm. rendelet 8. § és 9. §-a szerinti módon a Rendőrség ellenőrizheti.

3. §
(1) Jelen Rendelet a kihirdetése napján 13:00 órakor lép hatályba.
(2) Jelen Rendelet 2020. április 14. napján hatályát veszti.

Forrás: www.szegedvaros.hu

 

Az egyik felháborodást Szegeden, a Mars téri piac bezárása, ami több árusnak a megrendelései miatt kiesést jelentett, ezt az önkormányzat nem vette figyelembe, pedig ők szegedi kis vállalkozók akik itt élnek itt termelik ebben a helyzetben is a portékáikat. A rendelet nem sújtotta a multikat ők nyitva lehetnek és a facebookon sok szegedi felvételén látható, milyen kaotikus helyzet alakult ki a bevásárló helyeken ahol egymás hegyén, hátán vannak a vásárlók. A multik nem szabályozzák a belső vásárlótérben, hogy a vásárlók tartsák be a 1.5-2 méter távolságot. Viszont a járványon most a multik több milliárdos profitot szerezve viszik ki a hasznot.

Mi lesz így a hazai termelőkkel?

Nem kapnak lehetőséget megtermelt termékeik árusítani, több kereskedő elmondása szerint a szigorítások elkerülhetetlen, de szeretnék ha velük egyeztetnének és közös megoldás legyen azért, hogy a járvány ideje alatt is legyen bevételi forrásuk.

 

CIKK/SZAM:Szokodi L.

Diagram/SZAM:Szokodi L. , adatok: https://koronavirus.gov.hu/

 

 

 

Diagram/SZAM:Szokodi L. , adatok: https://koronavirus.gov.hu/

 

 

 

Diagram/SZAM:Szokodi L. , adatok: https://koronavirus.gov.hu/

 

 

 

Diagram/SZAM:Szokodi L., Forrás adatok: Johns Hopkins CSSE

Diagram/SZAM:Szokodi L. , adatok: https://koronavirus.gov.hu/

 

 

 

Hírlevél

Powered by Live Score & Live Score App
Powered by Live Score & Live Score App